Location Saber Hossain Chowdhury
HR Bhaban
26, Kakrail, Dhaka-1000

Telephone (+88) 02 7213333, (+88) 02 7213000,
(+88) 02 9334141-3

Email saber.dhaka@yahoo.com